MEDICATIEPOLI

Afzonderlijk bieden de praktijken onderzoek, diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 18 jaar waarbij (een vermoeden van) een psychiatrisch probleem bestaat. Gezamenlijk organiseren zij een Medicatiepoli voor jeugdigen die medicatie (gaan) gebruiken.

Hier wordt het volgende geboden:

  • Intake door een kinder- en jeugdpsychiater en/of verpleegkundig specialist ggz
  • Vaststelling behandelplan farmacotherapie
  • Op indicatie lichamelijk onderzoek of laboratoriumonderzoek
  • Op indicatie metabole screening volgens geldende richtlijnen
  • Periodieke medicatiecontrole volgens evidence based practice
  • Aandacht voor werking en bijwerkingen van medicatie
  • Afbouwen en stoppen van medicatie
  • Consultatie aan betrokken partijen en informeren van huisarts

Bij 55% van de jeugdigen in de geestelijke gezondheidszorg blijkt dat er sprake is van een relevante lichamelijke aandoening. Te denken valt aan vitaminetekorten of schildklierproblemen. Hier dient in de medicatiebegeleiding altijd aandacht voor te zijn.